Musiikin tiedonhaku 

Hakuteoksia
Musikin hakuteoksia tärkeimmät tietosanakirjat

bibliografioita :

asiasanastoja:

 • Vesa verkkosanasto sisältää Musiikin asiasanaston
 • Eric kasvatustieteiden asiasanasto
 • Psychological index terms psykologian asiasanasto
 • Eurooppalainen kasvatusalan tesaurus jossa termit ovat sekä suomen- että englanninkielisinä.
 • Sociological abstracts : user's reference manual sosiologian asiasanasto
 • ohjeluettelo soittimien nimistä
 • Säveltäjien yhtenäistettyjä teosluetteloita
 • Verkko-YKL yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän verkkoversio, joka sisältää YKL:n taulukot ja hakemiston - myös musiikin osalta
 • sanakirjat verkossa NetMot
Kokoelmaluetteloita
Jyväskylän yliopiston kirjallisuusluettelo JYKDOK

Taidekorkeakoulujen yhteisluettelo Arsca

Sibelius-Akatemian kirjasto
Teatteri- ja tanssialan keskuskirjasto

Linda yliopistokirjastojen yhteistietokanta, käyttö vain jyväskylän yliopiston koneilta

Yleisten kirjastojen palvelusivut , jossa monihaku yleisten kirjastojen kokoelmista, erityisesti maakuntakokoelmista

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

Suomalaisten musiikkikirjastojen hakemistosta selviävät kirjastojen toiminnat ja kokoelmakuvaukset

Gabriel portti Euroopan kansalliskirjastoihin

Worldwide Internet Music Resources Music Libraries välittäjänä William and Gayle Cook Music Library, Indiana University

Music Libraries Online -- goals = to create a virtual union catalogue for music materials of all kinds in British libraries

Äänite- ja nuottiluetteloita
Musti kotimaisten äänitteiden luettelo 1982-1990, käyttö JYKBIB-luettelosta kampuksella Jyväskylässä

Viola musiikkiaineistojen yhteistietokanta, käyttö toistaiseksi vain yliopiston kirjastosta, neuvonnan toisella virkailijamikrolla. Jyväskylän yliopiston kirjastoon vapaakappalenuotit ja -äänitteet löytyvät toistaiseksi vain Violasta.

Suomen äänitearkisto sisältää

Variations: A Digital Music Library System at Indiana University

British Libraryn äänitearkiston luettelot

Bach Digital

Tiivistelmä- ja viitetietokantoja
Tiivistelmä- ja abstraktijulkaisuja on käytettävissä Jyväskylän yliopiston kirjastossa ja kampuksella monilta aloilta sekä viitteinä, että kokotekstisenä. Musiikin tutkimukseen viittauksia löytyy mm.:
 • RILM Kansainvälinen musiikkitietokanta. Aikakauslehtien, monografioiden, väitöskirjojen, konferessiraporttien jne. kirjallisuusviitteitä vuodesta 1969 lähtien. Sisältää viitteitä myös arvosteluista ja kansanmusiikkiäänitteistä. Kattaa sekä populaari- että taidemusiikin. Lähitieteitä esim. kirjallisuus, psykologia, sosiologia.
 • Dissertation Abstracts International Viitteitä eri alojen väitöskirjoihin vuodesta 1989 alkaen. Käytettävissä yliopiston pääkirjastossa, neuvonnan (2. krs) asiakasmikrolla 9; cd-rom -levyn saa neuvojalta
 • Musiikintutkimuksen väitöstietokanta Suomessa tehdyt väitöskirjat musiikintutkimuksen alueella
 • Achi (Arts & Humanities Sitation Index, sisältää lähdeviitteet) Taiteen ja humanististen tieteiden kansainvälinen tietokanta; artikkeliviitteitä, arvosteluja, näyttelyitä ym. vuosilta 1992-1997. Käytettävissä yliopiston pääkirjastossa neuvonnan (2. krs) asiakasmikrolla 9 ja luentosalin mikrolla; cd-rom -levyt saa neuvojalta
 • Cairss for Music (Computer-Assisted Information Retrieval Service System) viitetietokanta musiikkikasvatuksen, -psykologian, -terapian ja -lääketieteen alueelta
 • Medic suomalaisia lääketieteen ja terveydenhuoltoalan artikkeli- ja kirjaviitteitä ( musiikkiterapia)
 • Psyclit (musiikkipsykologia, -kasvatus ja -terapia) kampuksella cd-rom verkossa
 • PsycINFO Psykologiaa ja sen lähialoja käsitteleviä kansainvälisiä artikkeliviitteitä vuodesta 1887 lähtien sekä kirjallisuusviitteitä vuodesta 1987 lähtien. Yhteys FinELibistä
 • Medline ( musiikkiterapia) yhteys FinELibistä
 • Eric (musiikkikasvatus) yhteys FinELibistä
  Kasvatustieteiden laaja-alainen viitetietokanta vuodesta 1966 lähtien
 • International ERIC Kasvatusalan kirjallisuusviitteitä vuodesta 1976 lähtien. Sisältää kaksi alatietokantaa: Australian Education Index ja British Education Index.
 • Sosiofile (musiikkisosiologia, etnomusikologia )yhteys FinELibistä
 • Mla International Bibliography Kansainvälinen nykykielten ja kirjallisuuden tietokanta vuodesta 1963 lähtien, aihealueina kielitiede, kirjallisuus (englanninkielinen, eurooppalainen, aasialainen, afrikkalainen ja eteläamerikkalainen kirjallisuus) sekä folkloristiikka. Yhteys FinELibistä
 • Philosopher's index kampuksella cd-rom verkossa
 • Sophia ( mm. filosofia) kampuksella cd-rom verkossa
 • PCI - Periodicals Contents Index Humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden artikkeliviitteitä. Viitteitä yli kahdesta tuhannesta lehdestä niiden ilmestymisestä lähtien vuoteen 1991 saakka, vanhimmat viitteet vuodelta 1770 yhteys FinELibistä
 • Muisti Kirjasto-, arkisto- ja museolaitoksen digitoidun kansallisen aineiston yhteistietokanta, joka sisältää kansallista aineistoa kokonaisina julkaisuina tai otteina: kirjoja, pienpainatteita, karttoja, nuottijulkaisuja, kuvia ja käsikirjoituksia keskiajalta Suomen itsenäisyyden ajan alkuvuosiin. Materiaali on digitoitu kuvana, jolloin se on nähtävissä lähes alkuperäisen kaltaisena näköispainoksena.
 • Helecon International (mm. semiotiikkaa) kampuksella cd-rom verkossa
 • Fennica Suomen kansallisbibliografia
 • Elektra kotimaisten tieteellisten aikakauslehtien ja väitöskirjojen tietokanta, jossa on lähes 5 000 artikkelia yli 30 kotimaisesta tieteellisestä aikakauslehdestä sekä useita kymmeniä väitöskirjoja
 • Arto (vuodesta 1995 lähtien suomalaisia artikkeliviitteitä aikakauslehdistä ja kokoomateoksista) käyttö joko internetissä tai vain yliopiston kirjaston asiakaspäätteillä
 • Aleksi Suomalaisten kausijulkaisujen luettelo, mukana sanomalehdet vuodesta 1996 (käyttäjätunnukset annettu osoitesivulla)
 • Kotu Opetushallituksen tutkimusrekisteri. sisältää vuodesta 1991 lähtien tuotettua tietoa maamme yliopistoissa, korkeakouluissa, ammattikorkeakouluissa sekä tutkimus- ja kehittämiskeskuksissa toteutetuista ja meneillään olevista kasvatukseen ja koulutukseen liittyvistä tutkimuksista. Rekisteristä löytyvät perustiedot mm. tutkimusjulkaisuista, tutkimusten keskeisistä tuloksista, tutkimuksen tekijöistä ja tutkimuslaitoksista.
Kausijulkaisuja
Elektroniset lehdet FinELib-tietokannat Jyväskylän yliopistossa käytössä olevia elektronisten lehtien kokotekstiluettelosta voi katsastaa lehtien nimiä. Musiikin aikakauslehtiä on tällä hetkellä kampuksella luettavissa kokotekstisinä esim. seuraavien välittäjien kautta:

Jyväskylän yliopiston kampukselle tulevien musiikkilehtien luettelo

Suoma suomalaisia verkkolehtiä

Elektronisten julkaisujen luetteloita, kokoelmasivu

RIPM Répertoire International de la Presse Musicale, kansainvälinen maittainen musiikkilehtiluettelo (ei mahdollista käytää Jyväskylässä)

 

Muita Internetin tietolähteitä
Virtuaalikirjasto Aihealueen Kulttuuri, kieli ja kasvatus alla mm.suomalainen taidemusiikki
kulttuurintutkimus

Musiikkia internetissä Sibelius-Akatemian kulttuuripalvelusivut

Worldwide Internet Music Resources Outline välittäjänä William and Gayle Cook Music Library, Indiana University

Internet resources for Music Scholars

Worldwide Internet Music Resources Ethnic, National and World Music välittäjänä William and Gayle Cook Music Library, Indiana University

Worldwide Internet Music Resources Research and Study välittäjänä William and Gayle Cook Music Library, Indiana University

Worldwide Internet Music Resources Genres and Types of Music välittäjänä William and Gayle Cook Music Library, Indiana University

IAT: Online Music Scholarship Resources

Arkistoja
Suomalaiset musiikkiarkistot säveltäjien ja muusikoiden sävellyskäsikirjoituksia/ henkilöarkistoja
Helsingin yliopiston kirjaston musiikkiarkistot
Jean Sibelius Complete Works - a Critical Edition

Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus

Suomen äänitearkisto

SKS kansanrunousarkisto kokoelmissa mm.käsikirjoituksia, äänitteitä

Kansanmusiikki-instituutti

Suomen Harmonikkamuseo

Mekaanisen musiikin museo

Sibeliusmuseo

Sibeliusmuseon arkisto

Suomen Jazz & Pop Arkisto

Suomen kansansoitinmuseo Kaustinen

Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen perinnearkisto

RISM online INTERNATIONAL INVENTORY OF MUSICAL SOURCES mm.sävellys- ja librettokäsikirjoituksia, arkistomateriaalikirjastoja ja lähdeteoksia, RISM-julkaisuja

Bodleian Library Broadside Ballads yli 30,000 balladia 1500-1900-luvulle

Arnold Schoenberg Archieves

Music Composition Recource

Musiikkitieteelliset julkaisusarjat
Tieteelliset seurat

Tutkimuslaitokset:

Opinnäytteitä
Väitöskirjoja:

Opinnäyteluetteloita

Järjestöjä
I A M L International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres
kansalliset jäsenjärjestöt
Music library Associations
IASA: International Association of Sound Archives
IAMIC: International Association of Music Information Centres International Music Council
ALA: American Library Association
ICA: International Council of Archives
IFLA: International Federation of Library Associations and Institutions (Canadian site) French mirror)
MLA: Music Library Association Music Council of Australia
EBLIDA: European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
A list of Library and Information science Organizations and Companies at the IFLA site
ISME International Society for Music Education
IMS online International Musicological Society
Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus
Musica Fennica ry Kotimaisen taidemusiikin edistämisseura
Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry
Suomen Säveltäjät r.y
Suomen Musiikkikustantajat r.y
Projekteja
CANTATE Project = Computer Access to NoTation and TExt in Music Libraries (project concerned with investigating a prototype Internet score distribution system)

Harmonica: Concerted Action on Music Information in Libraries

Tekijänoikeuksia
Teosto Sävetäjäin tekijänoikustoimisto Teosto ry

Gramex esittävien taiteilijoiden ja äänitetuottajien tekijänoikeusyhdistys, jonka alaisuudessa toimii ESEK Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus

Copyrightlaws.com Tekijänoikeuslakeja eri maissa

Tekijänoikeutta kirjastoille

Musiikkikirjastopalveluja
Worldwide Internet Music Resources Music Library Services
Sähköpostilistoja
CTI Music: List of Musical Mailing Lists

Directory of Email Lists fot Musicians

The Classical Music Email List Directory

Tilastoja
Tilastokeskus mm. virallisia tilastoja

Back to topAlkuun Luotu 5.4.2000 / päivitetty 22.2.2002 Hannele Saari