Opiskelu

Opiskelijan kompassi auttaa jaksamaan opinnoissa ja arjessa

Opiskelijan kompassi

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkijat ovat laatineet opiskelijoiden tueksi verkkopohjaisen hyvinvointi- ja elämäntaito-ohjelman. Opiskelijan kompassi (O.K.) antaa eväitä ja työkaluja jaksamiseen ja erilaisiin ongelmiin, joita opiskelija opintojensa aikana kohtaa.

Kompassin tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja itsetuntemusta sekä ehkäistä stressiä, ahdistusta ja mielialaongelmia. Opiskelijan Kompassi on osa Jyväskylän yliopiston Student Life -hanketta, jonka tarkoituksena on huolehtia opiskelijan opiskelukyvystä ja hyvinvoinnista kokoamalla opiskelua tukevat toiminnat ja palvelut yhteen.

Opiskelijan Kompassi on arvo-, hyväksyntä- ja mindfulness-pohjainen ohjelma, jonka aikana opitaan tietoisuustaitoja, hyväksyntää, omien arvojen tunnistamista sekä ajatusten ja tunteiden käsittelyyn liittyviä taitoja. Harjoitukset voi joko lukea tai kuunnella verkossa ja niihin liittyy myös videomateriaalia. Ohjelmaan voidaan yhdistää myös henkilökohtaista tukea verkon kautta sekä kasvokkain tukihenkilön kanssa.

O.K. lievittää stressiä ja mielenterveysongelmia

Opiskelijan Kompassin vaikuttavuutta opiskelijoiden hyvinvointiin ja kokemiin stressi-, jännitys- ja masennusoireisiin tutkittiin vuosien 2012–2013 aikana, ja 12 kuukauden mittainen seurantatutkimus on parhaillaan käynnissä. Tutkimukseen osallistui 70 Jyväskylän yliopiston opiskelijaa, jotka kokivat erilaisia stressiin ja opiskeluun liittyviä ongelmia. Alustavat tulokset osoittivat, että O.K.-ohjelma oli hyödyllinen opiskelijoiden yleisen hyvinvoinnin edistämisessä ja erityisesti stressin ja mielenterveysongelmien lievittämisessä.

Lähes kaikki ohjelman osallistujista kokivat ohjelman toimivana ja hyväksyivät sen:

”Sai työkaluja ongelmien käsittelyyn. Käytin läpi juuri niitä asioita, joita halusi ja piti pohtia. Todella hyödyllinen juttu kaikille. Pakolliseksi kurssiksi kaikille opiskelijoille!”

”Ylitti odotukset, yllättävän monipuolinen. Harjoitukset ja metaforat parempi kuin pelkkä keskusteluterapia”.

”Suosittelisin Kompassia kaikille, jotka tarvitsevat tukea omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Omalla kohdallani verkko-ohjelma toimi paremmin kuin olin odottanut, oli positiivinen yllätys.”

–      Opiskelijoille ja ylipäätään nuorille tulisi olla tarjolla laadukkaita palveluita verkossa, sillä netti on nuorille luonnollinen toimintaympäristö ja myös tapa hakea apua. Verkkopalveluita on jonkin verran saatavilla, mutta vain harvat niistä ovat tutkittuja. Tämän vuoksi olemme ryhtyneet kehittämään ja tutkimaan tieteelliseen näyttöön perustuvia, mutta helposti lähestyttäviä ohjelmia, jotka edistävät nuorten hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät psykologisten ongelmien kehittymistä. Opiskelijan kompassin kaltaiset verkko- ja mobiiliratkaisut voivat myös lisätä opiskelijoiden työelämätaitoja ja edistää myöhempää työhyvinvointia, psykologian professori Raimo Lappalainen pohtii.

Ongelmat lisääntyvät, mutta apua ei aina haeta

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan opiskelijat kokevat muun muassa stressiin ja ajanhallintaan, liialliseen jännittyneisyyteen, mielialaan, ihmissuhteisiin ja opiskelutaitoihin liittyviä ongelmia. Opiskelijoista noin 28 % kärsii psyykkisistä vaikeuksista ja 30 % kokee runsaasti stressiä.

Vaikka opiskelijoiden ongelmat ovat koko ajan lisääntyneet, apua ei kuitenkaan aina haeta. Lisäksi rajalliset resurssit estävät tuen tarjoamista kaikille sitä tarvitseville. Sen vuoksi on tärkeää kehittää kustannustehokkaita ja helposti tavoitettavia palveluja, jotka saavuttavat suurempia opiskelijamääriä kuin perinteiset toimintamallit, jotta mahdollisimman monelle nuorelle voitaisiin tarjota ennaltaehkäisevää tukea.

Kansainvälisesti tietokone- ja verkkopohjaisia ohjelmia erilaisiin ongelmiin on tutkittu jo vuosia ja tulokset esimerkiksi stressin ja mielialaongelmien kohdalla ovat verrattavissa perinteisiin palveluihin. Suomessa verkkopohjaisia ohjelmia on tutkittu Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella professori Lappalaisen johdolla mm. mieliala- ja uniongelmien hoitoon.

Opiskelijan Kompassi on tällä hetkellä saatavilla vain Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Keväästä 2014 alkaen siihen liitetään erilaisia tukimalleja, esimerkiksi henkilökohtaisia tapaamisia ja keskusteluryhmiä.

Lisätietoja:

https://opiskelijankompassi.jyu.fi

https://www.jyu.fi/opiskelu/studentlife