Opiskelu

Opintoajan rajaus: Lisäajan hakeminen opintoaikaan -lomake

Application for extension of study time

Henkilö- ja yhteystiedot / Personal data
Date of birth (ddmmyy)
Last name
First names
Address
Postal code and city, country (if not Finland)
Telephone
Email
Haen lisäaikaa seuraavaan opiskeluoikeuteeni Jyväskylän yliopistossa:
I apply for extension of study time in the following subject, in which I have the right to study at the University of Jyväskylä
Tutkintotiedot / Degree information
Tutkintotavoite
Targeted degree


Subject or degree programme
Year of enrolment
Ilmoittautumistieto / Registration information
Ellet ole tällä hetkellä kirjoilla läsnä- tai poissa olevana opiskelijana, ilmoita edellisen ilmoittautumisen lukuvuosi ja lukukausi, esimerkiksi "2009, kevät" / If you are not presently registered for attendance or non-attendance, give the academic year and term, for which you were registered previously, e.g., 2009, spring.
Opintoajan pidennys / Extension of study time
Ilmoita pidennyksen alku ja päättyminen täysinä lukausina, esimerkiksi "syksy 2013 - kevät 2014". Lisäaika myönnetään täysinä lukukausina, yhdellä kertaa enintään kaksi lukuvuotta (neljä lukukautta) / Give the time of extension in full terms, e.g., “autumn term 2013 – spring term 2014”. The extension is always granted as full terms, one application at a time can cover two academic years (four terms) in the maximum.
Hakemuksen peruste / Grounds for application
Ole hyvä ja ilmoita alla perustelut hakemuksellesi / Please give the grounds for your application.
Mikäli haet pidennystä sairauden perusteella, lähetä lääkärintodistus tai vastaava suljetussa kirjekuoressa tiedekuntasi opintoasiainpäällikölle (ks. lomakkeen alareuna). Erittele sairausajanjaksot alle / If you apply for extension on the basis of illness, send a medical certificate or corresponding document in a closed envelope to the Head of Academic Affairs of your faculty (see the list at the end of this document). Specify the periods of illness below..
Specify detailed reasons and period(s) below or use a separate attachment
Mikäli haet pidennystä muun syyn perusteella, lähetä lisäselvitys harkintasi mukaan joko suljetussa kirjekuoressa tiedekuntaasi tai liitä tähän esimerkiksi pdf-muotoisena (suurin sallittu koko 2 Mb) / If you apply for extension due to other reasons, send your specification either in a closed envelope to your faculty or attach it here e.g., in pdf format (max 2 Mb).
Suunnitelmasta on käytävä ilmi suoritettavat opinnot ja niiden aiottu suorittamisajankohta lukukauden tarkkuudella (suurin sallittu koko 2 Mb) / The plan must include the studies to be completed, separately for each term, and the timetable for their completion per term (max 2 Mb).
Other remarks
Valitse vastaanottaja
Choose the recipientLisätietoja opintoajan rajauksesta / Further information on extension

Humanistinen tdk / Faculty of Humanities: maija.t.poyhonen@jyu.fi
Informaatioteknologian tdk / Faculty of Information Technology: jaana.a.markkanen@jyu.fi , tapio.tammi@jyu.fi
Kasvatustieteiden tdk / Faculty of Education: riitta.kesonen@edu.jyu.fi
Liikuntatieteellinen tdk / Faculty of Sport and Health Sciences: paivi.e.saari@jyu.fi
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk / Faculty of Mathematics and Science: marja.e.korhonen@jyu.fi
JY:n kauppakorkeakoulu / Jyväskylä University School of Business and Economics: tapio.j.ruokolainen@jyu.fi
Yhteiskuntatieteellinen tdk / Faculty of Social Sciences: niina.j.simanainen@jyu.fi

Postiosoite / Postal address: PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste /
Description of file according to Section 10 of the Personal Data Act (523/1999).

Sivu päivitetty / Sinikka Juntunen (5.2.2013)

Yhteystiedot

Student life

Opintopalvelut


Opiskelijapalvelut:
Asiointipalvelu
9.00 - 15.00
Puh. 040 805 4339 tai 040 805 4340
opiskelijapalvelut [at] jyu.fi

Opintotuki:
Asiointipalvelu
9.00 - 12.00

Puhelinpalveluaika
13.00 - 16.00

Puh. (014) 260 1065
opintotuki [at] jyu.fi

Käyntiosoite:
T-rakennus, 2. krs.
Seminaarinkatu 15

Opintopalvelut
PL 35,
40014 Jyväskylän yliopisto
fax 014 617 570