Opiskelu

Opintoajan rajaus: Lisäajan hakeminen opintoaikaan -lomake

Application for extension of study time

Henkilö- ja yhteystiedot / Personal data
Haen lisäaikaa seuraavaan opiskeluoikeuteeni Jyväskylän yliopistossa: I apply for extension of study time in the following subject, in which I have the right to study at the University of Jyväskylä
Tutkintotiedot / Degree information
Tutkintotavoite   Targeted degree


Ilmoittautumistieto / Registration information
Opintoajan pidennys / Extension of study time
Hakemuksen peruste / Grounds for application Ole hyvä ja ilmoita alla perustelut hakemuksellesi / Please give the grounds for your application.
Valitse vastaanottaja   Choose the recipientLisätietoja opintoajan rajauksesta / Further information on extension

Humanistinen tdk / Faculty of Humanities: maija.t.poyhonen@jyu.fi
Informaatioteknologian tdk / Faculty of Information Technology: jaana.a.markkanen@jyu.fi , tapio.tammi@jyu.fi
Kasvatustieteiden tdk / Faculty of Education: riitta.kesonen@edu.jyu.fi
Liikuntatieteellinen tdk / Faculty of Sport and Health Sciences: paivi.e.saari@jyu.fi
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk / Faculty of Mathematics and Science: marja.e.korhonen@jyu.fi
JY:n kauppakorkeakoulu / Jyväskylä University School of Business and Economics: tapio.j.ruokolainen@jyu.fi
Yhteiskuntatieteellinen tdk / Faculty of Social Sciences: niina.j.simanainen@jyu.fi

Postiosoite / Postal address: PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste /
Description of file according to Section 10 of the Personal Data Act (523/1999).

Sivu päivitetty / Sinikka Juntunen (5.2.2013)

Yhteystiedot

Student life

Opintopalvelut


Opiskelijapalvelut:
Asiointipalvelu
9.00 - 15.00
Puh. 040 805 4339 tai 040 805 4340
opiskelijapalvelut [at] jyu.fi

Opintotuki:
Asiointipalvelu
9.00 - 12.00

Puhelinpalveluaika
13.00 - 15.00

Puh. (014) 260 1065
opintotuki [at] jyu.fi

Käyntiosoite:
T-rakennus, 2. krs.
Seminaarinkatu 15

Opintopalvelut
PL 35,
40014 Jyväskylän yliopisto
fax 014 617 570