Opintojen ohjaus

Tervetuloa opinto-ohjauksen sivuille!

Mitä opinto-ohjaus on yliopistossa?

Opinto-ohjaus voidaan jakaa kolmeen osaan, jotka kokonaisuutena muodostavat opinto-ohjauksen yliopistossa.

Tiedotus tarkoittaa esimerkiksi opinto-oppaista, ilmoitustauluilta tai verkkosivuilta löytyviä opiskelua koskevia ajantasaisia tietoja.

Neuvonnan avulla vastataan sinun kysymyksiisi. Vastauksia saat esimerkiksi Opiskelijapalveluista, tiedekuntien palvelukeskuksista ja laitosten toimistoista, kirjastosta tai kielikeskuksesta sekä kaikista muista yliopiston yksiköistä.

Ohjaus tarkoittaa edellisten lisäksi syvällisempää, henkilökohtaisempaa ja pitkäjänteisempää sinun opiskelusi suunnittelun ja toteuttamisen tukemista. Opintojen ohjausta saat yleensä omalta laitokseltasi tehtävään nimetyiltä henkilöiltä.

Näiden lisäksi mm. opiskelijatutoritYTHS, työelämäpalvelut sekä kansainväliset palvelut tarjoavat sinulle tukea opintoihisi. Tarkat tiedot tarjolla olevista ohjauspalveluista löydät kunkin yksikön verkkosivuilta sekä painetuista oppaista.

 

Edellä oleva näkökulma rajaa opintojen ohjauksen ensisijaisesti opiskeluun liittyväksi. Puhutaan opiskelun ohjauksesta. Sen lisäksi ohjausta voidaan tarkastella oman elämän ja identiteetin rakentumisen näkökulmasta sekä työelämään liittyvänä uraohjauksena. Näkökulmat eivät sulje toisiaan pois ja onkin perusteltua tarkastella omia opintoja osana kokonaisuutta, joka rakentuu elämänhistoriastasi, nykyhetkestäsi sekä tulevaisuuden haaveistasi. Siirtämällä katseen kauemmas kuin seuraavaan tenttiin, opintokokonaisuuteen tai tutkinnon saamiseen voit parhaimmassa tapauksessa hahmottaa opiskelusi osana koko elämääsi.

Selaa sivujamme ja seuraa niillä olevia linkkejä. Sivuston avulla voit hahmottaa kattavasti yliopisto-opiskelijalle tarjolla olevia ohjauspalveluja. Rakennetaan yhdessä opintopolkusi.

Yhteystiedot

Student life

Opintopalvelut


Opiskelijapalvelut:
Asiointipalvelu
9.00 - 15.00
Puh. 040 805 4339 tai 040 805 4340
opiskelijapalvelut [at] jyu.fi

Opintotuki:
Asiointipalvelu
9.00 - 12.00

Puhelinpalveluaika
13.00 - 15.00

Puh. (014) 260 1065
opintotuki [at] jyu.fi

Käyntiosoite:
T-rakennus, 2. krs.
Seminaarinkatu 15

Opintopalvelut
PL 35,
40014 Jyväskylän yliopisto
fax 014 617 570