XRUH904 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare/muntlig (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyvät tiedot (HT) - Tyydyttävät tiedot (TT) - Hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi

Osaamistavoitteet

ks. XRUH004

Suoritustavat

ks. XRUH004

Sisältö

ks. XRUH004

Lisätiedot

Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH004 – Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare / skriftlig, 1 op ja XRUH904 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare / muntlig, 2 op), vaikka kurssi suoritetaan yhtenä opintojaksona. Ilmoittautuminen vain kirjalliseen (skriftlig) osioon.

Arviointiperusteet

ks. XRUH004

Esitietovaatimukset

ks. XRUH004