XRA0021 Teksti ja kulttuuri (3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska , suomi

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito luetunymmärtämisessä (Eurooppalainen viitekehys vähintään vahva B1).
Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:
tiedostavan erityyppisten tekstien rakenteita ja ominaispiirteitä sekä vaikuttamiskeinoja (esim. kirjoittajan keinot ilmaista mielipiteensä)
pystyvän poimimaan tekstistä sen pääsisällön
pystyvän hakemaan itsenäisesti tietoa ranskankielisistä lähteistä ja raportoimaan aiheesta muille
ymmärtävän, miten tekstin taustalla oleva kulttuuri näkyy tekstissä

Suoritustavat

Luetun- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, keskusteluharjoituksia ryhmissä.

Sisältö

Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille. Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
TEEMA: Ranskankielinen kulttuuri ja yhteiskunta eri tekstilajien kautta (myös musiikki ja elokuva)
SISÄLTÖ: Kurssilla harjoitellaan mm. lukustrategioita: tärkeimmän asiasisällön ja ydinlauseiden löytäminen tekstistä, tekstin tiivistäminen sekä tekstin kirjoittajan mielipiteiden tiedostaminen. Kurssilla käydään läpi eri tekstityyppien tyylikeinoja ja pohditaan tekstin ja sen taustalla olevan kulttuurin yhteyttä.

Oppimateriaalit

Mm. ajankohtaiset lehdistötekstit ja akateemiset tekstit, TV, elokuvat/dokumentit, internet-sivut.

Arviointiperusteet

Arviointi pohjautuu kurssin tavoitteisiin. Arvioidaan kurssin aikana suoritettuja tehtäviä, esim. tekstien kommentointi ja tiivistäminen.

Esitietovaatimukset

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito luetunymmärtämisessä ( B1--> Eurooppalainen viitekehys) ja vähintään hyvä perustason kielitaito kuullunymmärtämisessä (A2-->), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.