XVE0010 Venäjän tekstikurssi/kielikoe (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
venäjä , suomi

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito luetunymmärtämisessä (B1-B2 Eurooppalainen viitekehys), esim.:

- Erilaisten tekstien ja tekstityyppien ymmärtäminen
- Venäläisen yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemuksen parantaminen lehtiartikkeleiden, novellien ja TV-ohjelmien avulla

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan lukustrategioita, referoidaan ajankohtaisia tekstejä ja analysoidaan niitä rakenteen ja sisällön kannalta.
Kurssin tavoitteena on yleisluontoisten sanomalehti- ja asiatekstien ymmärtäminen

Lisätiedot

Kaikille avoin tekstikurssi.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssiin, omalta alalta valitseman venäjänkielisen artikkelin suomenkielinen referaatti.

Esitietovaatimukset

Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 3-4 ja/tai venäjän valmentava kurssi tai lukion venäjän C/D vastaavia tietoja.