Viestintä- ja kieliopinnot

Yksikkö
Yliopiston kielikeskus
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Kesto
3 vuotta

Kuvaus

Yliopiston kielikeskuksen tehtävänä on kehittää ja toteuttaa viestintä- ja kieliopetusta yliopiston perus- ja jatko-opiskelijoille sekä henkilökunnalle opiskelun ja työelämän tarpeisiin. Kielikeskus edistää ja tukee yliopiston kansainvälistymistä ja kielipolitiikan toteuttamista.

Osaamistavoitteet

Keskeisenä tavoitteena on ohjata yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa kasvamaan ja kehittymään vakuuttaviksi viestijöiksi, jotta he voivat toimia oman alansa akateemisina asiantuntijoina kaikilla tarvitsemillaan kielillä. Tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kansainvälistymistä ja kykyä työskennellä kansainvälisissä tehtävissä


Tutkintorakenne