XESX007 Espanjan kielioppi (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
espanja , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena laajempi perustason kielitaito (A1) eli jokapäiväinen kommunikointi liittyen opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan.

Kurssin käytyäni osaan:
- kertoa varmemmin itsestään ja oman elämän asioista
- kertoa lisää menneistä tapahtumista (mitä tein, mitä olen ja olin tehnyt)
- kertoa enemmän espanjankielisten maiden kulttuurista

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia rakenteita:
- preteriti,
- objektit: akkusatiivi ja datiivi

Sanasto: maantiede, matkailu, taide, ja kultturi, maalaus, kirjallisuus

Suoritustavat

Luento, videot, harjoitukset.
Kirjallinen koe (kirjan kappaleet 11 - 15).

Sisältö

Jatkokurssi 1. Opitaan keskustelemaan espanjaksi ja kiinnitetään huomiota myös paralingvistisiin piirteisiin.

Oppimateriaalit

Oppikirja.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-951-792-672-0 Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, ESPAÑOL 1, Finn Lectura

Arviointiperusteet

Lopullinen arvosana muodostuu kolmesta osasta: osallistuminen työskentelyyn (pari- ja ryhmätehtävät, suulliset esitykset), kotitehtävät (kirjoitelmat), sanakokeet ja tentti.

Läsnäolovelvollisuus 80% kurssista.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot: Espanja 2 tai vastaavat tiedot.