XKRX001 Klassinen kreikka 1 (2 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi , kreikka

Osaamistavoitteet

Alkeiskurssi, opiskelijoiden toivomuksesta, sopii kaikkien alojen opiskelijoille
- oman alan opiskelujen tukeminen
- kreikan kielen alkeiden oppiminen (kirjaimet, ääntäminen, kielioppi, yksinkertaiset lauseet)
- kreikan sanakirjan ja kieliopin itsenäinen käyttäminen
- perusvalmiudet yksinkertaisen kreikankielisen tekstin ymmärtämiseen
- perustaito käyttää kreikkaa omissa opinnäytetöissä

Suoritustavat

Kurssi koostuu 40 tunnista ja se on kontaktiopetusta luentosalissa. Vaatimuksena on aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin lopussa on koe, jonka läpäiseminen on edellytyksenä kreikka 2:n suorittamiseen.

Sisältö

Tämän kurssin voi liittää tutkintoon sopimuksen mukaisesti. Kurssi tukee antiikin tutkimukseen liittyvää aihepiiriä ja antaa perusvalmiuksia klassisen kreikan kielen hyödyntämiseen osana omaa opiskelua ja tutkimustyötä. Opetus keskittyy kreikan kielen alkeiden omaksumiseen ja perustaitoihin helpon tekstin kääntämisessä pääasiassa kreikasta suomeen, mutta harjoitusten yhteydessä jossakin määrin myös suomesta kreikkaan. Lisätiedot kurssista löytyvät Korpista. Opetuksesta vastaa klassillisen filologian opettaja / kielikeskus.

Oppimateriaalit

Netistä ladattava Jaakko Frösénin kirja Epi oinopa ponton, Kreikan alkeet, Tekstit ja sanasto (osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10224/4776) ja Kielioppi ja harjoitukset (osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10224/4766 ).

Arviointiperusteet

Helpon tekstin ymmärtäminen ja kääntäminen sekä kieliopin alkeiden hallitseminen.