XKVB004 Graduretriitti - Kirjoittamisen intensiivikurssi gradun tekijöille (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelijan odotetaan kehittyvän kirjoitusprosessinsa hallinnassa ja kykenevän intensiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn oman tutkimustekstinsä äärellä. Hänen odotetaan pystyvän reflektoimaan omaa toimintaansa tutkimuksen tekoon kuuluvan luovan prosessin näkökulmasta ja kehittävän itselleen sopivia työskentelymenetelmiä.
Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen gradun kirjoittamisprosessin tukeminen.

Suoritustavat

Sitoutuminen graduretriittiviikon ohjelmaan ja sovittujen tehtävien tekeminen.

Sisältö

Graduretriitti on viikon mittainen ohjattu kirjoittamisleiri Konneveden tutkimusasemalla. Päivittäinen työskentely on tarkasti aikataulutettu ja siihen kuuluu itsenäistä työskentelyä, ryhmätapaamisia ja ohjattuja opetustuokioita, joissa tehdään kirjoittamisprosessia tukevia harjoituksia.
Graduretriitissä opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä gradukäsikirjoituksen työstämiseen ja saada samalla välineitä kirjoittamisensa hallintaan ja suunnitteluun. Pääpaino on itsenäisessä kirjoitustyössä, jolle määritellään viikko- ja päiväkohtaiset tavoitteet.
Ennen retriittiviikkoa ryhmälle järjestetään orientaatiotapaaminen yliopistolla.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista orientaatiotapaamiseen, työskentelyä annetun ohjelman sekä omien tavoitteiden mukaisesti. Suoritukseen kuuluu omaa työskentelyä reflektoivia tehtäviä.