XKVH009 Etnologian tutkimusviestintä (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut kurssin, hänen odotetaan tuntevan tieteellisen tekstin kirjoittamisprosessin vaiheet ja apuvälineet sekä tutkielmatekstin ominaispiirteet ja pystyvän soveltamaan niitä tarkoituksenmukaisesti omaan tieteelliseen kirjoittamiseensa.
Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Sisältö

Kurssilla käsitellään jokaisen opiskelijan omaa kandidaatintutkielmatekstiä. Lisäksi jokainen antaa palautetta toisten opiskelijoiden tekstistä kirjoitusprosessin eri vaiheissa, tutustuu tieteellisen kirjoittamisen kirjallisuuteen ja harjaantuu käyttämään kirjoittamisensa apuna mm. tieteellisen kirjoittamisen ja kielenhuollon oppaita.
Kurssin yhteydessä on mahdollista suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen eli maturiteetin kielentarkastusosuus. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa (tutkintoasetus 794/2004).

Arviointiperusteet

Hyväksytyn suorituksen saa, kun osallistuu aktiivisesti kurssitapaamisiin, tekee kurssitehtävät ja osoittaa omassa tutkielmatekstissään hallitsevansa tutkimus- ja kirjoitusviestinnän perustiedot ja -taidot hyvin.