XPVA002 Konferenssitaidot (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan työpajaan opiskelijan oletetaan:
• ymmärtävän tieteellisen viestinnän ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen konferenssitilanteissa
• osaavan valmistella ja toteuttaa omaa tutkimustaan raportoivan esityksen (esitelmä, posteri)
• osaavan toimia konferenssisession puheenjohtajana.

Suoritustavat

Keskustelut, ryhmätyöt, konferenssisimulaatio, analyysi- ja arviointitehtävä.

Sisältö

Keskeistä sisältöä työpajassa ovat tiedeviestinnän periaatteet, konferenssiesitelmän ja -posterin ominaisuudet ja esittäminen sekä puheenjohtajuus konferenssin työryhmässä. Tähtäimessä on viestinnän hyvä ymmärrettävyys ja esiintyminen vakuuttavana asiantuntijana.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.