XRAX001 Opiskele ranskaksi (2 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska , suomi

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito ( B1--> Eurooppalainen viitekehys).
Suoritettuaan kurssin hyväksyttävästi opiskelija:
- kykenee puhumaan elämästään ja opinnoistaan
- ymmärtää pääkohdat ja tärkeimmät ykistyiskohdat opiskeluun liittyvistä keskusteluista
- osaa ilmaista itseään suhteellisen vaivattomasti ja perustella mielipiteensä
- kykenee etsimään ja yhdistelemään tietoja ranskankielisistä opintoihin liittyvistä teksteistä

Suoritustavat

Suullisisia harjoituksia luetun tai kuullun pohjalta ja pieniä kirjallisia töitä.

Sisältö

Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi etenkin vaihtoonlähteville opiskelijoille (XRAX001). Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta (RKMP026)
TEEMA: Ranskaksi opiskelu ja Ranskalaisessa yliopistossa selviytyminen.
SISÄLTÖ: Kurssilla opetellaan seuraamaan ranskankielistä opetusta ja perehdytään Ranskan yliopistojärjestelmään ja Ranskassa opiskelun käytänteisiin.

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali.

Arviointiperusteet

Aktiivinen läsnäolo kurssilla (vähintään 80 %).

Esitietovaatimukset

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito luetunymmärtämisessä ( B1--> Eurooppalainen viitekehys) ja vähintään hyvä perustason kielitaito kuullunymmärtämisessä (A2-->), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.