XRUH902 Svenska för språkvetare/muntlig (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyvät tiedot (HT) - Tyydyttävät tiedot (TT) - Hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi

Osaamistavoitteet

ks. XRUH002

Sisältö

ks. XRUH002

Lisätiedot

Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH002 – Svenska för språkvetare / skriftlig 1 op ja XRUH902 Svenska för språkvetare / muntlig 2 op), vaikka kurssi suoritetaan yhtenä opintojaksona. Ilmoittautuminen vain kirjalliseen (skriftlig) osioon.

Kurssin suositeltava ajankohta 2. opintovuotena.

Arviointiperusteet

ks. XRUH002

Esitietovaatimukset

ks. XRUH002