XRUI903 Svenska för datatekniker/muntlig (1 op)

Arvosteluasteikko
Hyvät tiedot (HT) - Tyydyttävät tiedot (TT) - Hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi

Osaamistavoitteet

ks. XRUI003

Suoritustavat

ks. XRUI003

Sisältö

ks. XRUI003

Lisätiedot

Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUI003 – Svenska för datatekniker / skriftlig, 1 op ja XRUI903 Svenska för datatekniker / muntlig, 1 op), vaikka kurssi suoritetaan yhtenä opintojaksona. Ilmoittautuminen vain kirjalliseen (skriftlig) osioon.

Arviointiperusteet

ks. XRUI003

Esitietovaatimukset

ks. XRUI003