XRUM902 Svenska för naturvetare och matematiker/muntlig (1 op)

Arvosteluasteikko
Hyvät tiedot (HT) - Tyydyttävät tiedot (TT) - Hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi

Osaamistavoitteet

ks. XRUM002

Suoritustavat

ks. XRUM002

Sisältö

ks. XRUM002

Lisätiedot

Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUM002 – Svenska för naturvetare och matematiker / skriftlig, 1 op ja XRUM902 Svenska för naturvetare och matematiker / muntlig, 1 op), vaikka kurssi suoritetaan yhtenä opintojaksona. Ilmoittautuminen vain kirjalliseen (skriftlig) osioon.

Arviointiperusteet

ks. XRUM002

Esitietovaatimukset

ks. XRUM002