XRUT001 Businesskulturen i Norden (4 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi

Osaamistavoitteet

- Är motiverad att förbättra sina färdigheter i kommunikation.
- Kan aktivt delta i diskussioner.
- Förstår likheter och olikheter mellan de nordiska affärskulturerna.
- Kan kommunicera relativt naturligt om frågor som berör ekonomi.
- Kan skriva informella och formella e-postbrev (affärskorrespondens).

Sisältö

På kursen har du möjlighet att förbättra dina muntliga och skriftliga färdigheter i nordisk affärskommunikation med tyngdpunkt på den kommunikativa delen och öka dina kunskaper om de likheter och olikheter som finns mellan affärskulturerna. Vi fördjupar oss i möteskulturella teman mellan de nordiska länderna. I kursen ingår bl.a. småprat, diskussion och företagsbesök. Undervisningsspråket är svenska. I kursen ingår också hemuppgifter.

Lisätiedot

Närmast för ekonomiestuderande.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Esitietovaatimukset

Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRU0008, XRUX014 tai XRUX015).