XRUX009 Hjälpis, ruotsin valmentava verkkokurssi 2 (2-3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa kertoa omasta opiskelualastaan, pystyy lukemaan kohdekielisiä tekstejä, kertomaan ajankohtaisista, omaan alaan liittyvistä teemoista sekä analysoida omaa ruotsin kielen oppimistaan. Tavoitteena B1-taitotaso.

Suoritustavat

Kurssi koostuu tutorin tukemasta itsenäisestä työskentelystä Moodi-oppimisympäristössä.

Sisältö

Hjälpis on ruotsin kielen valmentava kurssi verkossa ja on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Kurssi valmistaa opiskelijaa tutkintoon kuuluvaa kurssia varten tai tukee sen suorittamista.

Kurssi koostuu viidestä osiosta: Komma igång, Studier, Arbete, Kunskapsområden, Eget område. Kurssi suoritetaan itsenäisesti tekemällä osioihin liittyviä tehtäviä, jotka koostuvat mm. erilaisista teksteistä ja videoklipeistä, joista tutor antaa palautetta. Tehtävien avulla kerrataan ja laajennetaan sanavarastoa ja rakenteita. Lisäksi harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä sekä tehdään kirjoitusharjoituksia.

Varsinaisia kielioppiharjoituksia kurssilla ei ole, sillä kielioppi kytkeytyy kaikkiin käsiteltäviin teemoihin ja tehtäviin. Tutor antaa kehittämisideoita ja yksilöllistä palautetta kieliopin itsenäisen harjoittelun tueksi.

Arviointiperusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivinen osallistuminen verkossa sekä annettujen kurssitehtävien hyväksytty suorittaminen.

Esitietovaatimukset

Kielen perusrakenteiden hyvä hallinta.
Kurssille osallistuminen ei edellytä ruotsin valmentavien moduulien tai Nätfräsch-verkkokurssin suorittamista.