XRUX010 Att prata svenska (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi
Vastuuhenkilö(t)

Osaamistavoitteet

Målet är att förbättra flytet i talet och förmågan att diskutera fritt på svenska och att samtidigt utöka ordförrådet. Ett mål är också att man vet hur man kan upprätthålla sina språkkunskaper.

Sisältö

På den här kursen kommer vi att prata svenska. Det blir olika muntliga övningar – framför allt diskussioner. Vi kommer att diskutera många olika ämnen – aktuella händelser, svenskt samhällsliv och kultur och säkert en hel del annat.

Innehållet kan delvis styras av kursdeltagarnas intressen och önskemål.

I kursen ingår också hemuppgifter.

Undervisningsspråket är svenska.

Esitietovaatimukset

Kursen riktar sig till dem som har gått den obligatoriska svenskkurs som ingår i kandidatexamen eller som har motsvarande kunskaper i svenska.