XRUX015 Ruotsin valmentava kirjoitusmoduuli/ Förberedande skrivmodul (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi , suomi

Osaamistavoitteet

Osaa kirjoittaa opinnoistaan ja omasta alastaan.
Osaa arvioida omaa tuotostaan.
Osaa etsiä tietoa alastaan ja hyödyntää apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä kirjoittaessaan.
Tavoitteena B1-taitotaso.

Suoritustavat

Lähiopetus: läsnäolo ja hyväksytyt osasuoritukset.
Verkkokurssi: läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Sisältö

Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla harjoitellaan erilaisten tekstien kirjoittamista, esim. sähköpostiviesti, alakohtaiseen aiheeseen liittyvä kirjoitelma. Mm. prosessikirjoittamista käytetään työtapana. Keskeistä kielioppia kerrataan kirjoitustehtävien yhteydessä. Tämä moduuli soveltuu myös tutkintoon kuuluvan ruotsin kirjalliseen tenttiin valmistautumiseen.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksessa läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.
Verkkokurssilla läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Esitietovaatimukset

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. Moduulille osallistuminen ei edellytä Ruotsin valmentavan moduulin suorittamista.