XRUX016 Ruotsin valmentava puhemoduuli/ Förberedande pratmodul (1 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi , suomi

Osaamistavoitteet

Osaa kertoa yliopisto-opinnoistaan ja alastaan.
Osaa toimia vuorovaikutteisesti.
Osaa ääntää ruotsia ymmärrettävästi.
Osaa ilmaista mielipiteitään.
Osaa tiivistää keskustelun ja tekstin pääkohdat suullisesti.
Tavoitteena B1-taitotaso.

Suoritustavat

Läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Sisältö

Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla harjoitellaan ruotsin kielen keskustelutaitoja. Työtapoina toimivat erilaiset matalankynnyksen keskusteluharjoitukset kuten pelit ja pari- ja pienryhmäkeskustelut. Osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön ja työtapoihin.

Arviointiperusteet

Läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Esitietovaatimukset

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. Moduulille osallistuminen ei edellytä Ruotsin valmentavan moduulin suorittamista.