XRUY902 Svenska för samhällsvetare och filosofer/muntlig (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyvät tiedot (HT) - Tyydyttävät tiedot (TT) - Hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi

Osaamistavoitteet

ks. XRUY002

Suoritustavat

ks. XRUY002

Sisältö

ks. XRUY002

Lisätiedot

Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUY002 – Svenska för samhällsvetare och filosofer / skriftlig, 1 op ja XRUY902 Svenska för samhällsvetare och filosofer / muntlig, 2 op), vaikka kurssi suoritetaan yhtenä opintojaksona. Ilmoittautuminen vain kirjalliseen (skriftlig) osioon.

Arviointiperusteet

ks. XRUY002

Esitietovaatimukset

ks. XRUY002