XSAX005 Saksa 5 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
saksa , suomi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi

- ymmärrät keskeiset yksityiskohdat puheesta, joka käsittelee arkipäivän aiheita (esim. opiskelu, työ, työnhaku, perhe, asuminen, asuinympäristö, naapuruussuhteet)

- selviydyt saksaksi jo melko hyvin arkitilanteista ja osaat ottaa osaa keskusteluihin ja ilmaista mielipiteesi

- kykenet lukemaan erityyppisiä tekstejä tutuista aiheista sekä hahmottamaan rakenteita ja sanastoa myös vaikeammista teksteistä

- pystyt kirjoittamaan arkitietoa välittäviä tekstejä käyttäen perusrakenteita ja -sanastoa.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tehtävien suorittaminen.

Sisältö

Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa.

Kurssilla käsitellään monipuolisesti arkipäivän aiheita tekstien, sanastoharjoitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla. Kerrataan sijamuotoja, prepositioita ja aikamuotoja sekä syvennytään tarkemmin mm. adjektiivin taivutukseen ja superlatiiviin sekä konditionaaliin. Vahvistetaan edelleen kielen rakenteiden monipuolista käyttöä.

Kurssi on tasoa A2-B1

Oppimateriaalit

Einverstanden! 3, kappalet 1-5

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
ISBN 978-951-1-21124-2 Kudel & Kyyhkynen: Einverstanden! 3, Otava

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, kirjoitelma ja kirjallinen tentti.

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa, kurssien XSA0001-XSA0004 suorittamista tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa.