XSAX006 Saksa 6 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
saksa , suomi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi
- ymmärrät hyvin puhetta, joka käsittelee monipuolisesti arkipäivän aiheita (esim. perhe-elämä, kodinhoito, ympäristönsuojelu)
- selviydyt saksaksi hyvin arkitilanteista ja osaat ottaa spontaanisti osaa arkipäivän aiheita käsitteleviin keskusteluihin ja ilmaista mielipiteesi

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tehtävien suorittaminen.

Sisältö

Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa. Kurssilla käsitellään monipuolisesti arkipäivän aiheita tekstien sanastoharjoitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla. Kerrataan mm. sivulauseita sekä syvennytään tarkemmin relatiivilauseisiin, passiivin muodostamiseen sekä futuuriin. Vahvistetaan ja monipuolistetaan kielen rakenteiden käyttöä.

Kurssin taso on A2-B1.

Oppimateriaalit

Einverstanden! 3 kappalet 6-10.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
ISBN 978-951-1-21124-2 Kudel & Kyyhkynen: Einverstanden! 3, Otava

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, kirjoitelma ja kirjallinen tentti.

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa, kurssien XSA0001-XSAX005 suorittamista tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa.