XSAX007 Liikesaksa 1/Unternehmen Deutsch 1 (3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
saksa , suomi

Osaamistavoitteet

Taitotaso A2-B1. Kurssin hyvin suoritettuaan opiskelija

- osaa esitellä itsensä ja yrityksensä
- osaa kertoa kirjallisesti ja suullisesti perusasiat yrityksestä
- osaa kuvailla yrityksen tuotteita ja alaa
- pystyy ymmärtämään pääkohdat asiateksteistä, jotka käsittelevät liiketaloutta ja yhteiskuntaa

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen koe.

Sisältö

Kurssilla laajennetaan monipuolisesti peruskielitaitoa, käsiteltäviä aiheita ovat:

- työpaikkahaastattelu
- yrityksen ja toimialan esittely ja kuvaus sekä kirjallisesti että suullisesti
- yrityksen tuotteiden esittely ja kuvaus
- messut

Lisätiedot

Kurssi on pakollinen taloustieteen opiskelijoille, jos saksa on 2. vieras kieli.

Oppimateriaalit

Oppikirja.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
ISBN 978-951-37-4798-5 Deutsch im Berufsleben

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, oppimistehtävät, lyhyehkö suullinen esitys ja kirjallinen tentti.

Esitietovaatimukset

Vähintään lukion saksa tai muulla tavoin hankittu saksan peruskielitaito, esim. työväenopistossa, avoimessa yliopistossa tai kielikeskuksessa suoritettu vähintään Saksa 1-4, mielellään 1-6.