XSAX008 Liikesaksa 2/Unternehmen Deutsch 2 (2 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
saksa , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin hyvin suoritettuaan opiskelija

- osaa laatia saksaksi tiedustelun, tarjouspyynnön, tarjouksen, tilauksen, reklamaation sekä vastauskirjeen reklamaatioon
- selviytyy yleisimmistä työelämän arkitilanteista kuten helpohkoista puhelinkeskusteluista ja neuvotteluista
- osaa laatia yritysvierailun ohjelman, ottaa saksankielisiä yritysvieraita vastaan sekä esitellä yritystä ja sen toimintaa
- esitellä kotikaupunkiaan ja maataan saksaksi
- pystyy ymmärtämään pääkohdat ja tärkeimmät yksityiskohdat liiketaloutta ja yhteiskuntaa käsittelevistä teksteistä

Suoritustavat

Luokkaopetusta, jossa yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä.

Sisältö

Kurssilla laajennetaan monipuolisesti peruskielitaitoa, käsiteltäviä aiheita ovat:
- liikekirjeet
- puhelin- ja neuvottelutilanteet
- yritysvierailut
- kotimaasta kertominen

Lisätiedot

Kurssi on pakollinen taloustieteen opiskelijoille, jos saksa on 2. vieras kieli.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
ISBN 978-951-37-4798-5 Deutsch im Berufsleben

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, oppimistehtävä ja kirjallinen tentti.

Esitietovaatimukset

Vähintään lukion saksa tai muulla tavoin hankittu saksan peruskielitaito, esim. työväenopistossa, avoimessa yliopistossa tai kielikeskuksessa sekä Liikesaksa 1.