XSLX001 Slaavilaisista kielistä ja kansoista (3-4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
englanti , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija kykenee

- tunnistamaan slaavilaisia lähisukukieliä yhdistävät ja erottavat piirteet
- tuntee myös kunkin kielen sekä maan / kansan historiaa
- osaa tunnistaa ja erottaa eri slaavilaisia kieliä sekä
- tuntee yksittäisten slaavilaisten kansojen historiaa pääpirteittäin
- on tietoinen kulttuurienvälisistä eroista

Suoritustavat

Luennot ja harjoitukset, ryhmätyöskentely, slaavilaisten vieraiden esitelmät omasta maasta, kielistä ja kulttuurista, reflektiivinen oppimispäiväkirja.

Sisältö

Opiskelija tutustuu slaavilaisiin kieliin ja kansoihin. Kurssilla tutkitaan eri slaavilaisten kielten rakenteita vertaillen lähisukukieliä (esim. länsislaavilaisia, etelä- ja itäslaavilaisia kieliä). Kurssilla tutustutaan slaavilaisten kansojen historiaan ja kulttuuriin slaavilaisten kielten puhujien näkökulmasta. Kurssi sopii myös muiden kielten sekä humanististen tieteiden opiskelijoille.

Lisätiedot

Monikielinen ja monikulttuurinen kurssi.

Oppimateriaalit

Saurio,P. Slaavilaisista kansoista ja kielistä, Helsinki 2007, 2009.
Nuorluoto, J. Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Yliopistopaino, Helsinki, 2003. ISBN 951-570-559-2
Schenker, A.M. The Dawn of Slavic. An Introduction to Slavic Philology.Yale university press, New Haven & London, 1995. ISBN 0-300-05846-2.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
951-570-559-2 Nuorluoto, J. Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Yliopistopaino, Helsinki, 2003.
0-300-05846-2 Schenker, A.M. The Dawn of Slavic. An Introduction to Slavic Philology.Yale university press, New Haven & London, 1995.

Arviointiperusteet

Kertausessee (valinnainen aihe) ja /tai oppimispäiväkirja.