XSUX001 Suunnista Suomessa (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet

Osaamistavoitteet

Itseopiskeluprojektin suoritettuaan opiskelija
- on tutustunut johonkin itseään kiinnostavaan ilmiöön, joka liittyy suomalaiseen kulttuuriin tai opiskelijan omaan oppiaineeseen
- osaa etsiä ja valita itselleen tarpeellista tietoa eri lähteistä
- osaa tehdä lyhyen haastattelun valitsemastaan aiheesta
- tuntee puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää yleistajuisen puhe-esityksen valitsemastaan ilmiöstä (projektityön esittely)
- osaa kirjoittaa lyhyen raportoivan tekstin itselle tutusta aiheesta (projektityö)
- tietää ja on harjoitellut erilaisia itsenäisiä opiskelutapoja ja -taitoja (mm. projektityön vaiheet).

Sisältö

Suunnista suomessa -itseopiskeluprojektin materiaali ja tehtävät (https://kielikompassi.jyu.fi/suomi2/suunnista_suomessa/karttasivu.html) sekä henkilökohtaiset ohjaustapaamiset ohjaajan kanssa vähintään kolme kertaa kurssin aikana (kurssin alussa, puolivälissä ja lopussa).