XSUX002 Sano vaan 2 (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija

- on rohkaistunut käyttämään suomea aiempaa monipuolisemmin
- uskaltaa ja osaa viestiä sekä tuttavallisissa että joissakin puolivirallisissa tilanteissa
- osaa puhua ja keskustella abstraktimmastakin itseään kiinnostavasta aiheesta, kun saa valmistautua etukäteen
- osaa myös arvioida omaa suullisen vuorovaikutuksen taitoaan sekä antaa vuorovaikutustaidoista palautetta toisille opiskelijoille.

Suoritustavat

Suullista vuorovaikutusta harjoitellaan mm. erilaisten pari- ja ryhmäkeskusteluiden avulla. Harjoitusten aikana esille nousevia kielen piirteitä käsitellään yhdessä. Erilaisia viestintätilanteita ja autenttisen puheen ymmärtämistä harjoitellaan myös tuntien ulkopuolella kotitehtävinä. Kurssin aikana opiskelijat pitävät viikoittain vlogia ja tekevät vlogeihin liittyviä tehtäviä. Kurssin lopussa on laajempi esitys yhdessä sovitusta aiheesta.

Sisältö

Kurssilla aktivoidaan suullisen viestinnän kielitaitoa. Opiskelijat harjoittelevat käyttämään suomen kieltä aiempaa spontaanimmin ja sujuvammin omaan elämään ja kiinnostuksen kohteisiinsa liittyen. Lisäksi harjoitellaan puhekielelle tyypillisten keskeisimpien piirteiden tunnistamista ja käyttöä omassa puheessa sekä yleisiä suullisen viestinnän strategioita, joiden avulla toisten puhetta on helpompi ymmärtää ja omasta puheesta tulee mm. aiempaa idiomaattisempaa. Käsiteltävistä aihepiireistä neuvotellaan yhdessä kurssin alussa.

Lisätiedot

STATUS: Täydentävä kurssi

KOHDERYHMÄ: Suomi 3 -kurssin rinnalla. Jos puhuminen kaipaa rohkaisua ja automaattistamista eikä kokemusta suomenkielisessä ympäristössä toimimisesta juurikaan ole, voi kurssille osallistua myös Suomi 4 -kurssin aikana.

Oppimateriaalit

Kurssimateriaalin saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Esitietovaatimukset

Suomi 3 -kurssin aikana tai jälkeen (ei kuitenkaan Suomi 4 -kurssin suorittaneille opiskelijoille).
TAITOTASO: B1