XSUX005 Tekstejä suomeksi 2 (3-4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on

- vahvistaa opiskelijoiden luetunymmärtämisen, tekstien analysoinnin sekä niistä keskustelun tai kirjoittamisen taitoja
- oppia ymmärtämään valittuja suomalaisia tekstejä kulttuurikontekstissaan
- kehittää lukemis- ja oppimisstrategioita
- vahvistaa erilaisille teksteille tyypillisen tyylin, rakenteiden ja sanaston hallintaa.

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä sovitun aikataulun mukaisesti. Lisäksi opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista niin tapaamisiin kuin verkkokeskusteluihinkin.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan erilaisten vaativien suomenkielisten tekstien ymmärtämistä ja toimimista niiden parissa. Opiskelijat asettavat itse tavoitteet omalle oppimiselleen ja valitsevat kurssilla käsiteltävät tekstit. Teksteissä käsitellään esimerkiksi yhteiskunnallisia, opiskeluun tai työhön liittyviä aiheita. Tekstejä tarkastellaan kullekin tekstille ja oppijalle relevanteista näkökulmista. Samalla pyritään monipuolisesti kehittämään opiskelijoiden tekstitaitoja. Tärkeää on myös oman oppimisen aktiivinen suunnittelu ja kehittäminen.

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä sovitun aikataulun mukaisesti. Lisäksi opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista niin tapaamisiin kuin verkkokeskusteluihinkin. Kurssin arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin, itsearviointiin ja oppimistehtäviin.

Esitietovaatimukset

Suomi 3 kurssin suorittaneille (B1-taso) tai vastaavat tiedot omaaville.