XVET001 Liikevenäjä (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
venäjä , suomi

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2 Eurooppalainen viitekehys). Suoritettuaan kurssin hyvällä arvosanalla opiskelija:

- osaa keskustella liike-elämästä käyttäen sopivaa tyyliä ja täsmällistä sanastoa.
- osaa toimia venäläisen liikekulttuurin mukaisesti työelämän tilanteissa.
- kykenee ymmärtämään venäläisen liikeviestinnän olennaisimmat piirteet.
- osaa muotoilla selkeästi jäsennettyjä tekstejä.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja. Jokainen opiskelija pitää myös yhden suullisen esityksen kurssin aikana.

Sisältö

Kurssilla perehdytään liike-elämän sanastoon ja liikeviestinnän teksteihin ja hankitaan tietoa venäläisestä yritysmaailmasta.

Lisätiedot

Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille.Taloustieteen opiskelijoille, joilla venäjä on 2. vieras kieli, kurssi on osa heille räätälöityä opetusta.

Oppimateriaalit

"Секрет успеха 1": Yrityksen viestintää, Sirkka-Liisa Ojanen, Erja Laurila-Hellman, Irina Prokkola

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
9789526051352, 9526051351 Ojanen Sirkka-Liisa, Laurila-Hellman Erja, Prokkola Irina "Секрет успеха 1": Yrityksen viestintää

Arviointiperusteet

Kriteeripohjainen arviointi tavoitteisiin pohjautuen. Kurssilla testataan sekä suullinen että kirjallinen ymmärtäminen, kirjoitetaan kaksi arvioitua tekstiä ja pidetään suullinen esitys.

Esitietovaatimukset

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2), esim. venäjän valmentavan kurssin suorittaminen.