XVEX003 Volgan viemä Venäjä (3-5 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
venäjä , suomi

Osaamistavoitteet

Perehtyminen venäläiseen yhteiskuntaan, historiaan, talouteen, opiskeluun ja kulttuuriin.

Suoritustavat

Ryhmä- ja parityöskentelyä. Aktiivinen osallistuminen matkalle, venäjänkielinen raportti matkan jälkeen.

Sisältö

Tutustuminen Jaroslavliin, sen ympäristöön, historiaan, nykyisen taloustilanteeseen, yrityksiin sekä yliopistoon ja kulttuuriin.

Lisätiedot

Opintomatka järjestetään syyskuun ensimmäisellä viikolla ja ilmoittautuminen opettajalle.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen matkalle, venäjänkielinen raportti matkan jälkeen.

Esitietovaatimukset

Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai valmennuskurssi tai hyvät koulutiedot.