XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija
- Rohkaistuu puhumaan ruotsia.
- Suhtautuu realistisemmin omaan ruotsin kielen puhumisen taitoonsa.
- Uskaltaa osallistua muille ruotsin kursseille.
- Oppii hyödyntämään elektronisia sanakirjoja ym. apuvälineitä tehokkaammin viestinnässään.

Suoritustavat

Harjoituksia ja käytössä iPadit kurssin oppimistehtävien tekemiseen.

Sisältö

Aktivoidaan olemassa olevaa ruotsin kielen taitoa. Pohdimme ruotsin kielen puhumisvarmuuteen vaikuttavia tekijöitä. Kurssi antaa esiintymiskokemuksia, tukea antavaa ohjausta ja vertaispalautetta. Puhumisrohkeutta kehitetään erilaisten tehtävien avulla. Kurssilla ei käsitellä kielioppia vaan keskitytään puhumisen aktivointiin.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin, vähintään 80% kokonaistuntimäärästä. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.