XYHX006 Multilingual Interaction. Use Your Languages (3-4 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- kykenee osallistumaan monikieliseen vuorovaikutukseen käyttäen omaa kielitaitovarantoaan tehokkaasti, esimerkiksi vaihtamaan joustavasti kielestä toiseen
- tiedostaa kulttuurin vaikutuksen tiedon ja viestinnän tulkintaan
- kykenee analysoimaan omaa vuorovaikutuskulttuuriaan
- tunnistaa omat oppimistarpeensa

Suoritustavat

Simuloituja ja autenttisia harjoituksia erilaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

Sisältö

Onko sinulla hyvät valmiudet toimia monikielisessä ja kansainvälisessä ympäristössä? Tule testaamaan ja kehittämään taitojasi. Toiminnallisissa tehtävissä yhteinen kommunikointikieli valikoituu ryhmän yhteisen kielitaitoprofiilin pohjalta. Kurssin aikana jokainen osallistuja käyttää koko kielitaitovarantoaan ja monikulttuurista osaamistaan.

Kurssi koostuu monikielisistä suullisista ja kirjallisista tehtävistä, joissa opiskelija hyödyntää kielellistä ja kulttuurista osaamistaan toiminnallisissa ryhmäsimulaatioissa ja yksilötehtävissä. Opiskelija testaa ja arvioi oman kielitaitovarantonsa ja osaamisprofiilinsa toimivuutta monikielisten ja monikulttuuristen tehtävien kautta.

Arviointiperusteet

Tuntiaktiivisuuteen ja kurssitehtäviin perustuva arviointi.

Esitietovaatimukset

Vapaavalintainen monikielisyyteen keskittyvä kurssi kaikille opiskelijoille, jotka osaavat äidinkielen lisäksi vähintään kahta kieltä jonkin verran, myös vaihto-opiskelijoille.