XSL0005 Slovakki 1 (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti
Vastuuhenkilö(t)
Anna Kyppö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee slovakin kielen ja kulttuurin perusteet. Kurssin suoritettuaan hän
- tuntee perussanaston ja rakenteet
- selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja rutiininomaisista keskusteluista keskusteluista perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
- Taitotaso: A1 (CEFR)

Suoritustavat

luennot ja harjoitukset

Lisätiedot

Suositus ajoituksesta: syyslukukausi.

Oppimateriaalit

Krížom krážom. Slovencina A1. R. Kamenárová, E. Španová, H. Tichá, H. Ivoríková, Z. Kleschtová, M. Mošatová, Univerzita Komenského, Bratislava 2007.

Krížom krážom. Slovenčina A1+A2. Cvičiebnica. Ivoríková, H. et al. Universuta Komenského, Bratislava, 2009.

Slovakin verkkokurssi: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-80-223-2441-0 Krížom krážom. Slovencina A1. R. Kamenárová, E. Španová, H. Tichá, H. Ivoríková, Z. Kleschtová, M. Mošatová, Univerzita Komenského, Bratislava 2007.
978-80-223-2809-8 Krížom krážom. Slovenčina A1+A2. Cvičiebnica. Ivoríková, H. et al. Universuta Komenského, Bratislava, 2009.

Arviointiperusteet

jatkuva arviointi; tentti