XSL0006 Slovakki 2 (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi
Vastuuhenkilö(t)
Anna Kyppö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa viestiä opiskelun ja työelämän yleisissä tilanteissa
- osaa tuottaa yksinkertaisia, pääosin yhtenäisiä tekstejä
- osaa käyttää kiertoilmauksia
- osaa varmistaa ymmärtäneensä keskustelua toistamalla
- hallitsee perusrakenteet kohtalaisesti
- saa varmuutta ja sujuvuutta
- Taitotaso: A2 (CEFR)

Suoritustavat

Suullisia ja kirjallisia harjoituksia sekä itsenäistä työskentelyä eri muodoissa.

Sisältö

Tavoitteena on oppia selviytymään melko sujuvasti useimmissa epävirallisissa suullisissa ja kirjallisissa käytännön tilanteissa, jotka koskevat esim. arkielämää, työtä, opiskelua tai omia kiinnostuksen kohteita. Pyritään kieliopin ja rakenteiden hallintaan, sekä kehitetään sanastoa.

Lisätiedot

Suositus ajoituksesta: kevätlukukausi.

Oppimateriaalit

Krížom krážom. Slovenčina A1. Kamenárová et al. Univerzita Komenského, Bratislava 2012.

Krížom krážom. Slovenčina A1+A2. Cvičiebnica. Ivoríková, H. et al. Universuta Komenského, Bratislava, 2009.

Slovakin verkkokurssi: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-80-223-2441-0 Krížom krážom. Slovenčina A1. Kamenárová et al. Univerzita Komenského, Bratislava 2012.
978-80-223-2809-8 Krížom krážom. Slovenčina A1+A2. Cvičiebnica. Ivoríková, H. et al. Universuta Komenského, Bratislava, 2009.

Arviointiperusteet

jatkuva arviointi; tentti

Esitietovaatimukset

Slovakin alkeiskurssi tai vastaavat tiedot ja taidot slovakin kielestä.