XRUK903 Svenska för förskolepedagoger/muntlig (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyvät tiedot (HT) - Tyydyttävät tiedot (TT) - Hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi

Osaamistavoitteet

ks. XRUK003

Suoritustavat

ks. XRUK003

Sisältö

ks. XRUK003

Lisätiedot

Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Korppi-järjestelmässä ko. kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUK003 – Svenska för förskolepedagoger / skriftlig, 1 op ja XRUK903 Svenska för förskolepedagoger / muntlig, 2 op), vaikka kurssi suoritetaan yhtenä opintojaksona. Ilmoittautuminen vain kirjalliseen (skriftlig) osioon.

Arviointiperusteet

ks. XRUK003

Esitietovaatimukset

ks. XRUK003