XSU0005 Suomen kurssi ulkomaalaisille 1 (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
englanti , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa toimia informaaleissa, odotuksenmukaisissa asiointi- ja arkitilanteissa
- osaa poimia olennaisen informaation aiheeltaan yksinkertaisesta tekstistä ja puheesta
- osaa kertoa arjen ongelmista, tilanteista ja perustietoa itsestään sekä ilmaista yksinkertaisen mielipiteen
- osaa havainnoida ja jäsentää kieltä yksinkertaisissa kielenkäytön tilanteissa sekä tiedostaa omia oppimisstrategioitaan

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä sovitussa aikataulussa. Kurssin lopussa on tentti (osa-alueet: puhuminen, puheenymmärtäminen, tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen sekä rakenteet & sanasto). Tentin kaikki osa-alueet vaikuttavat opiskelijan arvosanaan.

Sisältö

Tavoitteena on saavuttaa perustason kielitaito, jotta opiskelija selviää tavallisissa yksinkertaisissa arkitilanteissa perusfraaseja ja –sanastoa käyttäen ja osaa puhua itsestään ja välittömästä ympäristöstään.

Lisätiedot

STATUS: Peruskurssi
KOHDERYHMÄ: Alkeistaso

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään opiskelijoiden tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä sovitussa aikataulussa. Kurssin lopussa on tentti (osa-alueet: puhuminen, puheenymmärtäminen, tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen sekä rakenteet & sanasto). Tentin kaikki osa-alueet vaikuttavat opiskelijan arvosanaan.

Esitietovaatimukset

Ei esitietoja, alkeiskurssi.