XSU0006 Suomen kurssi ulkomaalaisille 2 (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa toimia informaaleissa, tutuissa asiointi- ja arkitilanteissa
- ymmärtää odotuksenmukaista informaatiota konkreettista aihetta käsittelevästä tekstistä ja puheesta
- osaa kertoa menneistä ja tulevista omaan elämään liittyvistä asioista, kysyä ja ilmaista mielipidettä sekä kirjoittaa epämuodollisia omaan arkeen liittyviä viestejä
- tuntee ja osaa hyödyntää erilaisia kielenkäytön ja -oppimisen strategioita, jotka tukevat tuottamista, ymmärtämistä ja vuorovaikutusta erilaisissa arjen tilanteissa

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien ja projektityön tekemistä sovitussa aikataulussa.

Kurssin 70 kontaktitunnilla opitaan suomea monipuolisten tehtävien avulla ryhmissä, pareittain ja itsenäisesti. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon eri osa-alueita: puhumista, puheen- ja tekstinymmärtämistä sekä kirjoittamista. Kieliopin ja sanaston opiskelu integroituu tähän. Harjoitukset ja tekstit perustuvat oikean elämän tilanteisiin. Kurssilla tehdään myös projektityö. Kotitehtävien tekeminen on tärkeä osa kurssia. Kurssin tukikielenä on englanti.

Sisältö

Tavoitteena on saavuttaa vahva peruskielitaito, selvitä sujuvasti arkitilanteissa sekä kehittää tekstinymmärtämistä ja tiedonhakua suomeksi.

Lisätiedot

STATUS: Peruskurssi
KOHDERYHMÄ: Suomi 1 –kurssin suorittaneille

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään opiskelijoiden tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumasta ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien ja projektityön tekemistä sovitussa aikataulussa. Kurssin lopussa on tentti (osa-alueet: puhuminen, puheenymmärtäminen, tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen sekä rakenteet & sanasto). Kurssityöt ja tentin kaikki osa-alueet vaikuttavat opiskelijan arvosanaan.

Esitietovaatimukset

Suomi 1 tai vastaavat taidot
TAITOTASO: A1