XSU0014 Kirjoittamiskurssi (4 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia asiatyylisiä tekstejä, (esim. hakemus, puoliviralliset ja viralliset viestit, essee), sekä varioida tekstin sävyä tarpeen mukaan. Opiskelija hallitsee myös opiskelussa tarvittavaa kirjoittamista (esim. muistiinpanotekniikka, referointi, viittaaminen ja raporttien laatiminen).

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien suorittamista aikataulun mukaisesti.

Kontaktituntien aikana kirjoittamista harjoitellaan erilaisten pienten tehtävien avulla pari- ja ryhmätöinä. Laajempia kotitehtävänä kirjoitettavia tekstejä on kurssilla 4–6. Opiskelijat voivat itse vaikuttaa kirjoitettavien tekstien tyyppeihin ja laajuuteen

Sisältö

Tavoitteena on oppia hallitsemaan kirjoitetun kielen konventioita, eri tekstityyppejä ja asiatyylistä kirjoittamista. Samalla pyritään löytämään yksilöllisiä tapoja kehittää omaa kielitaitoa kirjoittamalla.

Lisätiedot

STATUS: Täydentävä kurssi
KOHDERYHMÄ: Vähintään Suomi 3 -kurssin suorittaneille

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään ryhmän tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien suorittamista aikataulun mukaisesti. Kurssilla opiskelija saa palautetta ja arvosanan teksteistään. Lisäksi hän arvioi itse omaa kirjoittamistaan sekä saa ja antaa vertaispalautetta.

Esitietovaatimukset

Vähintään Suomi 3 tai vastaavat taidot
TAITOTASO: B1-C1