XRU0008 Ruotsin valmentava verkkokurssi - Nätfräsch (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi

Osaamistavoitteet

- Osaa käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa kertoessaan itsestään ja opinnoistaan.
- Osaa lukea kohdekielisiä tekstejä.
- Osaa hyödyntää apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä.
- Osaa käyttää erilaisia kielenoppimisstrategioita ja arvioida omaa kielitaitoaan.
- Tavoitteena B1-taitotaso

Suoritustavat

Kurssi suoritetaan itsenäisesti tutoroituina verkko-opintoina.

Sisältö

Kurssi suoritetaan itsenäisesti tutorin avulla. Kurssi koostuu erilaisista teksteistä, ääninäytteistä ja tehtävistä verkossa. Apuvälineenä kurssin suorittamiseen käytetään Optima-oppimisympäristöä, johon kerätään kurssin aikana tehtyjä tehtäviä ja kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa.

Lisätiedot

Ruotsin valmentava verkkokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat harjoitusta kieliopissa, kirjallisen ruotsin tuottamisessa ja kuullun- ja tekstinymmärtämisessä ennen tutkintoon kuuluvaa ruotsin kurssia.

Arviointiperusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät.