XES0008 Espanja 4 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
espanja , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (A2), esim. ympäröivän maailman kuvailu ja tunteista puhuminen.

Kurssin käytyään opiskelija:
- osaa kommunikoida arkielämän eri konteksteissa.
- kykenee neuvottelemaan ja muistelemaan espanjaksi.
- hahmottaa eri kielenkäytön erityispiirteitä.
- ymmärtää enemmän espanjankielisten maiden kulttuurista.

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita/rakenteita:
- tuttuja rakenteita: indikatiivin preesens sekä menneet muodot: preteriti, imperfekti
- subjunktiivi preesens
- imperatiivi
- sanasto: nuoriso, sairaudet, elokuvat, yhteiskunta, ja politiikka, harrastukset.

Suoritustavat

Luento, videot, harjoitukset.
Kirjallinen koe (kirjan kappaleet 16-20).

Sisältö

Jatkokurssi 2. Vahvistetaan aiemmin opittuja taitoja ja sovelletaan niitä erilaisiin kommunikaatiotilanteisiin.

Oppimateriaalit

Oppikirja.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-951-792-672-0 Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, ESPAÑOL 1, Finn Lectura

Arviointiperusteet

Lopullinen arvosana muodostuu kolmesta osasta: osallistuminen työskentelyyn (pari- ja ryhmätehtävät, suulliset esitykset), kotitehtävät (kirjoitelmat), sanakokeet ja tentti. Läsnäolovelvollisuus 80% kurssista.

Esitietovaatimukset

Espanja 3 tai vastaavat tiedot.