XES0015 Liike-elämän kulttuuri Espanjassa ja latinalaisessa Amerikassa (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
espanja , suomi

Osaamistavoitteet

- Tener un nivel B2 en el campo de las relaciones comunicativas en el ámbito de los negocios.
- Rutinas más comunes en las negociaciones.
- Comprender las diferencias culturales que existen entre los latinoamericanos entre sí y entre estos y los finlandeses en general.

Suoritustavat

Lecturas magistrales, prácticas en grupo.

Sisältö

Pakollinen niille taloustieteiden opiskelijoille, joilla espanja on toisena vieraana kielenä.
Muiden tiedekuntien opiskelijoille valinnainen kurssi.
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat, mutta erityisesti taloustieteen alaa opiskelevat ja siitä kiinnostuneet.
Tavoitteet: Opetellaan neuvottelutaitoja espanjaksi

Arviointiperusteet

Participación activa. trabajo en grupo, cuestionario individual.

Esitietovaatimukset

Valmentava kurssi tai vastaavat tiedot.