XJA0005 Japani 1 (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
japani , suomi

Osaamistavoitteet

Osataan hiragana- ja katakana-tavumerkit. Osataan suomeksi kuvata kirjoitusjärjestelmää sekä tapa- ja viestintäkulttuurin pääpiirteitä. Osataan japanin peruskieliopin alkeet. Sanavarasto on alkanut kehittyä niin, että arkielämän pienen kehän sanastoa on omaksuttu. Kiinalaisten merkkien eli kanjien alkeiden hallinta on vähintään tyydyttävällä tasolla: ymmärretään nähtyjen helppojen merkkien merkitys. Osataan kertoa itsestä perusasiat ja tiedustella näitä asioita muilta. Ymmärretään Japanin koulujärjestelmää ja työelämään siirtymistä.

Suoritustavat

Lähiopetuksena toteutettava alkeiskurssi, jossa on paljon parityöskentelyä.

Sisältö

Hiragana- ja katakana-tavumerkit. Kiinalaisten merkkien eli kanjien alkeet. Tutustutaan yleisesti kirjoitusjärjestelmään, tapa- ja viestintäkulttuurin pääpiirteisiin sekä Japanin koulujärjestelmään ja japanilaisten opiskelijoiden työelämään siirtymiseen.

Opetellaan japanin peruskieliopin alkeet. Sanavarastoa kehitetään niin, että arkielämän pienen kehän sanastoa alkaa kertyä. Harjoitellaan itsestä, omista opiskeluista ja arjen pienen kehän asioista puhumista.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-4-89358-858-6 Bunka shokyuu nihongo 1, Bunka Institute of Language 2013.
978-4-89358-860-9 Bunka shokyuu nihongo 1 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.
4-89358-091-4 C3081 Basic Kanji Book vol. 1, Bonjinsha Co., LTD.

Arviointiperusteet

Osallistuminen aktiivisesti kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö.