XJA0006 Japani 2 (3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
japani , suomi

Osaamistavoitteet

XJA0005 Japani 1 -kurssin pohjalta itsestä kertomisen ja muiden asioista kyselemisen taidot ovat kehittyneet huomattavasti. Osataan siis laajasti sanoja ja rakenteita arkipäivän ja lähiympäristön tilanteisiin liittyen. Verbin te-muodon muodostaminen ja käyttötavat sekä perustyylin nykyaikamuodon taivutus tulee tutuksi. Kiinalaisten merkkien hallinta on entistä parempaa: tunnistetaan yhä useampia merkkejä.

Suoritustavat

Lähiopetuksena toteutettava alkeiskurssi 2, jossa on paljon parityöskentelyä.

Sisältö

Laajemman arkipäivän kehän asioiden käsittely suullisesti ja kirjallisesti. Kielioppiasioista verbin te-muodon muodostus ja käyttötavat, sekä verbin perustyylin nykyaikamuodon muodostus ja käyttö ovat kurssin tärkeimpien asioiden joukossa. Kiinalaisia merkkejä opetellaan lisää.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-4-89358-858-6 Bunka shokyuu nihongo 1, Bunka Institute of Language 2013.
978-4-89358-860-9 Bunka shokyuu nihongo 1 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.
4-89358-091-4 C3081 Basic Kanji Book vol. 1, Bonjinsha Co., LTD.

Arviointiperusteet

Osallistuminen aktiivisesti kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö.

Esitietovaatimukset

Tälle kurssille osallistuva osaa hiragana-merkit ja on opiskellut XJA005 Japani 1 -kurssin tai vastaavat tiedot.
Edellisen kurssin arvosanan tulisi olla vähintään 2, jotta kykenee opiskelemaan tällä kurssilla.