XJA0007 Japani 3 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
japani , suomi

Osaamistavoitteet

Osataan yhä laajemmin arkipäivän sanastoa ja rakenteita, esim. mielipiteen ilmaisua, asunnon ja osa-aikatyön hakemiseen ja terveydenhoitoon liittyviä asioita. Näihin liittyvä suullinen taito on kehittynyt riittävälle tasolle. Perustyylin menneen aikamuodon taivutukset, vertailumuodot sekä potentiaalimuoto ovat tulleet tutuiksi. Kiinalaisten merkkien osaaminen sekä merkityksen ymmärtämisen että niiden monien lausumistapojen osalta laajenee entisestään.

Suoritustavat

Kontaktiopetus sisältää runsaasti pari- ja ryhmätyöskentelyä, suullista työskentelyä.

Sisältö

Opiskellaan lisää kohteliasta viestintätyyliä, mutta tutustutaan hieman myös tuttavalliseen, kunnioittavaan ja nöyrään tyyliin. Kaiken kaikkiaan eri tyylitasot kielenkäytössä tulevat tutummiksi. Kirjallisessa viestinnässä pääpaino on uusien kanjimerkkien opiskelussa. Kieleen ja kulttuuriin liittyvistä aihepiireistä tärkein on terveydenhoito. Tässä vaiheessa opintoja keskiverto-opiskelija voi suorittaa japanin tasokokeen (JLPT) alimman tason ongelmitta

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-4-89358-858-6 Bunka shokyuu nihongo 1, Bunka Institute of Language 2013.
978-4-89358-860-9 Bunka shokyuu nihongo 1 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.
4-89358-091-4 C3081 Basic Kanji Book vol. 1, Bonjinsha Co., LTD.

Arviointiperusteet

Osallistuminen aktiivisesti kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö.

Esitietovaatimukset

Hyvät tiedot edellisiltä Japani 1-2 -kursseilta. Edellisen kurssin arvosanan tulisi olla vähintään 2, jotta kykenee opiskelemaan tällä kurssilla.