XJA0008 Japani 4 (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
japani , suomi

Osaamistavoitteet

Tullaan toimeen suullisella kielitaidolla yhä laajemmissa arkipäivän piireissä. Esimerkiksi monimutkainen pukeutumiseen liittyvä ilmaisuvaranto sekä tien neuvominen ovat tuttuja. Saadaan ensikosketus antamisen ja saamisen ilmaisuihin, vaikutelmien ilmaisuihin ja haluamisen ilmaisuihin. Osataan laatia laajahko kirjoitelma ja esitelmä. Kiinalaisten merkkien taito on yhä laajempi.

Suoritustavat

Lähiopetuksena toteutettava opintojakso, jossa on paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä, suullista harjoittelua.

Sisältö

Harjoitellaan laajemman arkipäivän piirin ilmaisuja: mm. pukeutumiseen ja tien neuvomiseen liittyvää sanastoa ja kielen rakenteita. Saadaan ohjausta laajan kirjoitelman laadinnassa ja esitetään kirjoitelman sisältö esitelmämuodossa. Opetellaan uusia kiinalaisia merkkejä.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-4-89358-859-3 Bunka shokyuu nihongo 2, Bunka Institute of Language 2013.
978-4-89358-861-6 Bunka shokyuu nihongo 2 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.
4-89358-091-4 C3081 Basic Kanji Book vol. 1, Bonjinsha Co.,LTD.
978-4-89358-119-8 Basic Kanji Book vol. 2, Bonjinsha Co.,LTD.

Arviointiperusteet

Osallistuminen aktiivisesti kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö. Laajan kirjoitelman ja esitelmän laatiminen.

Esitietovaatimukset

Hyvät tiedot japani 1-3 kursseilta. Edellisen kurssin arvosanan tulisi olla vähintään 2, jotta kykenee opiskelemaan tällä kurssilla.