XSA0001 Saksan alkeiskurssi 1 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
saksa , suomi

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- selviytyä saksan kielellä yksinkertaisissa arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta tutuista arkipäivän aiheista
- osata muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä

Suoritustavat

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan. Kirjallinen ja suullinen koe.

Sisältö

Kurssilla opit tervehtimään, esittelemään itsesi, asioimaan kahvilassa, kysymään tietä ja ostamaan matkalippuja. Tutustut saksankielisten maiden kulttuuriin. Opit mm. saksalaiset lukusanat 1-100, persoonapronominit, verbien taivutusta, kysymysten muodostamista, päälauseen sanajärjestyksen, akkusatiivin sekä akkusatiivia vaativia prepositioita. Tutustut äänne-kirjain-vastaavuuteen ja harjoittelet erityisesti vokaalien ääntämistä.

Lisätiedot

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Oppimateriaalit

Oppikirja Hallo! 1, kappaleet 1-5

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
ISBN 978-951-792-674-4 Hotanen - Kauppi: Hallo! 1, Finn Lectura

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin sekä kirjallinen ja suullinen tentti.

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia esitietoja.