XSA0002 Saksan alkeiskurssi 2 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
saksa , suomi

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- selviytyä saksan kielellä arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
- ymmärtää selkeää puhetta tutuista arkipäivän aiheista
- osata kertoa menneistä arkipäivän tapahtumista

Suoritustavat

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan. Kirjallinen ja suullinen koe.

Sisältö

Kurssilla opit kertomaan perheestäsi, lomasta ja harrastuksista sekä ammateista, kuvailemaan säätä ja asioimaan ravintolassa ja hotellissa. Opit lisää saksankielisten maiden kulttuurista ja elintavoista. Opit persoonapronominien akkusatiivi- ja datiivimuodot, omistuspronominit, substantiivien datiivimuodot, lisää verbien taivutusta, ajanmääreitä, perfektin sekä haben ja sein -verbien imperfektin. Ääntämisessä perehdyt mm. intonaatioon ja konsonantteihin.

Lisätiedot

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Oppimateriaalit

Oppikirja Hallo! 1, kappaleet 6-10

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
ISBN 978-951-792-674-4 Hotanen - Kauppi: Hallo! 1, Finn Lectura

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin sekä kirjallinen ja suullinen tentti.

Esitietovaatimukset

XSA0001 tai vastaavat tiedot.